Virksomhedsforløb

God digital undervisning, formidling og samarbejde

Digital and Creative Learning Lab yder hjælp til at udvikle optimale kompetenceudviklingsforløb og støtter jer i at tilpasse brugen af forskellige teknologier til jeres formidling til, samarbejde med og undervisning af jeres kunder og/eller medarbejdere. Målet er, at I leverer en høj kvalitet, og at jeres kunder/medarbejdere får stor værdi ud af jeres undervisning og formidling.

Digital and Creative Learning Lab guider jeres virksomhed til at komme igang med at udvikle nye produkter i form af online undervisning, webinarer, workshops, samarbejde i virtuelle møderum, podcasts, lærings- og formidlingsvideoer. 

Hvad arbejdes der med?

I kan f.eks. arbejde med, at:

  • Skabe online undervisningsforløb for jeres kunder/medarbejdere
  • Skabe samarbejde i innovative teams med fokus på brug af digital teknologi
  • Skabe virtuelle klasseværelser/digitale samarbejdsplatforme til jeres kunder/medarbejdere
  • Skabe webinarer
  • Skabe workshops
  • Skabe læringsvideoer som introduktion til brugen af jeres produkter
  • Skabe motiverende og aktiverende undervisning over videokonference eller gennem brug af andre teknologier
  • Skabe gode team-processer for effektiv implementering og innovativ brug af nye teknologier som anvendes i arbejdsprocesserne

Vi samarbejder omkring, at I sætter læringsmål, faciliterer læringsprocesser og udvikler læringsdesign/didaktik. Vi diskuterer principper for de teknologiske aspekter, og I får vejledning til projektledelse af udviklingsprocessen.

Herunder skitseres forskellige eksempler på 3 forskellige virksomhedsforløb

1) Hvad er min virksomheds muligheder for digital undervisning, formidling og samarbejde?

Sammen kortlægger vi hvilke behov og muligheder vi i fællesskab ser ift. udvikling af din virksomhed? – Brainstorm på ideer.

Du fortæller om din virksomhed, dine visioner og eventuelle udfordringer. Du får faglige input og ideer til din virksomheds forskellige muligheder ift. digital undervisning, samarbejde eller formidling, og får forslag til, hvordan du kan arbejde med det.

Varighed: 1,5 timer over videokonference eller hos Digital and Creative Learning Lab.

2) Udviklingsforløb – Digital undervisning, samarbejde og formidling

Forløb på 5 gange:

Et forløb på 5 gange vil hjælpe dig igang med at udvikle dit nye digitale lærings-, samarbejds- eller formidlingsprojekt. Afhængigt af hvor omfattende dit projekt er, vil du kunne nå at komme i mål, eller være kommet så langt, at du selv vil kunne arbejde videre med projektet.

Møder Emne  Varighed: 
1 Møde: Opstart: Kortlægning af hvilke behov og muligheder vi i fællesskab kan se ift. udvikling af din virksomhed?
Brainstorm på ideer.
Du fortæller om din virksomhed, dine visioner og eventuelle udfordringer. Du får faglige input og ideer til din virksomheds forskellige muligheder ift. digital undervisning eller formidling, og får forslag til, hvordan du kan arbejde med det.
1-2 timer
2. Møde Fælles analyse af behov og muligheder. Du udvælger 1-2 fokusområder og planlægger, sætter milestones og deadlines, og vi skaber overblik over opgaver. 1 time
3. – 4. Møde Coaching og undervisning der støtter dig i din gennemførelse af den aftalte plan. Vi tager det et skridt af gangen. Desuden evt. adgang til materialer, der kan hjælpe dig på vej. 1 time
5. Møde Vi lægger planer for, hvordan du selv kan komme videre herfra. 1 time

Sted: Over videokonference/Skype eller hos Digital and Creative Learning Lab. 

Mulighed for at kontakte Digital and Creative Learning Lab på mail imellem hver gang, hvis du er gået i stå.

Forløbet afholdes indenfor 1,5-2 måneder.

3) Udviklingsforløb – Digital undervisning, samarbejde og formidling

Forløb på 10 gange:

Et forløb på 10 gange vil hjælpe dig igang med at udvikle dit nye koncept, og du vil kunne nå at komme i mål, eller være kommet så langt, at du selv vil kunne arbejde videre med projektet.

Møder Emne  Varighed: 
1 Møde: Opstart: Kortlægning af hvilke behov og muligheder vi i fællesskab kan se ift. udvikling af din virksomhed?
Brainstorm på ideer.
Du fortæller om din virksomhed, dine visioner og eventuelle udfordringer. Du får faglige input og ideer til din virksomheds forskellige muligheder ift. digital undervisning eller formidling, og får forslag til, hvordan du kan arbejde med det. 
1-2 timer
2. Møde Fælles analyse af behov og muligheder. Du udvælger 1-3 fokusområder og planlægger, sætter milestones og deadlines, og vi skaber overblik over opgaver. 1 time
3.-9. Møde  Coaching og undervisning der støtter dig i din gennemførelse af den aftalte plan. Vi tager det et skridt af gangen. Desuden evt. adgang til materialer, der kan hjælpe dig på vej. 1 time hver gang
10. Møde Projektet er afsluttet, alternativt lægger vi planer for, hvordan du selv kan komme videre herfra. 1 time

Sted: Over videokonference/Skype eller hos Digital and Creative Learning Lab. 

Mulighed for at kontakte Digital and Creative Learning Lab på mail imellem hver gang, hvis du er gået i stå.

Forløbet afholdes indenfor 4-5 måneder.