Undervisere og skoleledere

Digital & Creative Learning Lab tilbyder individuelle forløb, samt kurser og workshops for undervisere og skoleledere

Sparring om digital læring

Digital & Creative Learning Lab har lang erfaring med at rådgive skoleledere og IT-pædagogiske medarbejdere med udvikling af digitale læringsstrategier og handleplaner for digital læring i skolen.

Bliv skrap til digital læring i dit eget fag

Digital & Creative Learning Lab tilbyder individuelle kompetenceudviklingsforløb om digital læring til undervisere og IT-pædagogiske medarbejdere.

Kurser til undervisere

Digital and Creative Learning Lab hjælper undervisere og undervisningsinstitutioner med at udvikle nye tilgange til brug af teknologi i undervisningen. Det skal være motiverende for både undervisere og elever/studerende at arbejde med læringsteknologi. Vi arbejder med udvikling af nye samarbejdsformer for lærerteams, hvor teamet sammen skaber innovative pædagogiske praksisser for anvendelse af læringsteknologi.

Digital and Creative Learning Lab afholder workshops, hvor underviserne diskuterer og erfarer sig frem til “den gode brug” af teknologi i undervisningen.

Digital and Creative Learning Lab afholder workshops for undervisere med fokus på læring gennem spildesign – en undervisningsform, hvor eleverne lærer faget ved at skabe faglige læringsspil.