Om

Velkommen til Digital and Creative Learning Lab!

Digital and Creative Learning Lab ledes af Charlotte Lærke Weitze og løser opgaver med udgangspunkt i læring og teknologi. Fokus er en forskningsbaseret, innovativ og kreativ tilgang til arbejdet med læring og teknologi. 

Kerneydelsen i Digital and Creative Learning Lab er at hjælpe undervisere og virksomheder med at skabe undervisnings- og formidlingsprocesser ved hjælp af teknologi, med det formål at jeres elever og kunder lærer på en effektiv og motiverende måde.

Digital and Creative Learning Labs passion er at skabe relevante og effektive  samarbejder, med udgangspunkt i dig/jer som kunde/bruger. Digital and Creative Learning Lab arbejder problembaseret og i hvert samarbejde  skræddersys vejledningen, undervisningen og rådgivningen til den enkelte kunde/bruger.

Digital and Creative Learning Lab ledes af Charlotte Lærke Weitze. Kontakt gerne Charlotte, og få en uforpligtende snak om dine ønsker for kreative digitale læringsprocesser! Kontakt

Udgangspunkt i brugeren

Digital and Creative Learning Lab arbejder ud fra kundens/brugerens kontekst, problemer og ønsker for fremtiden. Derfor vil du altid blive bedt om at stille skarpt på og arbejde med dine egne fokusområder, for at blive klogere på dem og udvikle dem videre fra det aktuelle udgangspunkt. Den teori og de metoder, du introduceres for, vil også altid blive sat i spil ift. til dine egne fokusområder, så de giver mening, og giver dig nye redskaber til at forstå og udvikle det du har valgt at arbejde med.

Online undervisning

Digital and Creative Learning Lab tilbyder bl.a. online undervisning og vejledning, hvilket giver dig fleksibilitet ift., hvor du kan deltage fra. Online undervisning foregår over videokonference, og kræver, at du har adgang til en computer eller en iPad for at deltage. Hvis du ikke har prøvet det før, får du instruktion i, hvordan du deltager.

Om Charlotte Lærke Weitze

Faglige baggrund: Jeg har beskæftiget mig med læringsdesign og teknologi i snart 10 år og har skrevet en PhD indenfor området. Indtil 1. November 2018 arbejdede jeg som adjunkt indenfor læring og teknologi på DTU – Danmarks Tekniske Universitet. Før det arbejdede jeg som adjunkt på Aalborg Universitet i København med IT og Læringsdesign.

I mit PhD projekt arbejdede jeg, i samarbejde med lærere, på at skabe nye, mere effektive og motiverende metoder for lærerteams ift. at anvende teknologi i undervisningen.

Hvorfor Digital and Creative Learning Lab?

Jeg har valgt at starte Digital and Creative Learning Lab, fordi jeg igennem mine forskningsprojekter erfarede, at der er brug for kvalificeret råd og vejledning i effektiv og motiverende brug og udvikling af teknologi i læringssammenhænge. Dette gælder på undervisningsområdet, men også i virksomhedssammenhæng.