For EdTech virksomheder

EdTech forskningsprojekter

Digital and Creative Learning Lab tilbyder rådgivning ift. forskning og udvikling af læringsteknologi i EdTech virksomheder. Charlotte Lærke Weitze har afholdt kurser på DTU idenfor udvikling af læringsteknologi med fokus på at skabe effektiv og motiverende undervisning og læring med teknologi. Derudover har Charlotte 10 års forskningserfaring indenfor læring og teknologi.

Digital and Creative Learning Lab tilbyder:

  • Rådgiving ift. udvikling af motiverende og effektiv undervisning med nye læringsteknologier
  • Rådgivning ift. planlægning af forskningsprojekter, med henblik på f.eks. at undersøge om en læringsteknologi er effektiv, motiverende eller brugervenlig
  • Planlægning og gennemførelse af forskningsprojekter, hvor brugerne inddrages i udviklingsprocessen, for at læringsteknologien bliver så relevant for brugeren som muligt

Digital and Creative Learning Lab arbejder på følgende teoretiske og praktiske grundlag:

  • Kvalitative forskningstilgange, design-based research, aktionsforskning
  • Kollektive ideskabelsesprocesser og co-design med brugerne
  • Design thinking, Interaktions design, Prototyping
  • Læringsteorier og Læringsdesign teorier/Didaktik
  • Motivations teorier, Gamification og Playful design

Kontakt Digital and Creative Learning Lab, og lad os sammen diskutere og finde frem til de udfordringer, som I gerne vil have rådgivning til.