Digital læring – workshops

God brug af læringsteknologi

Hvad er “den gode brug” af teknologi i undervisningen?

 • Har I lyst til at arbejde med at blive skarpere på og udvikle jeres fælles pædagogiske og didaktiske sprog, særligt i forhold til brugen af teknologi?
 • Har I lyst til at komme til bunds i diskussionerne om, og udvikle nye metoder til, hvordan I kan anvende teknologi på en relevant måde i undervisningen?

Digital and Creative Learning Lab afholder workshops indenfor de ovenstående områder. På disse kurser og workshops diskuterer og arbejder I, som undervisere med hvilke gode praksisser, man kan etablere, når man ønsker at arbejde med teknologi i forbindelse med læring.

Sådan en workshop kan bl.a. indeholde emner som:

 • Hvad danner baggrund for god undervisning?
 • Hvilke kvalitetskriterier har I ift. jeres undervisning?
 • Hvilken rolle har teknologien i undervisning og læring?
 • Hvilke tanker har I om god brug af teknologi i undervisningen?
 • Hvordan skaber I en fælles forståelse af den gode brug af teknologi i undervisningen?
 • Hvilke kompetenceønsker har I hver især for brug af teknologi i undervisningen?
 • Hvordan skaber I en god ny praksis for jævnligt at diskutere den gode læringsteknologi-didaktik
 • Praktisk planlægning af teknologi-didaktik

På workshoppen arrangeres aktiviteter og opgaver, sådan at I lærer gennem diskussioner og arbejder med egen undervisning, pædagogik og teknologiforståelse.

Hvad er den gode brug af e-læring?

 • for dig som onlinelærer, og 
 • for jer som lærerteam

Workshop-dag, hvor I introduceres til modeller og teorier, og hvor vi arbejder for at komme ned i dybden med, med jeres syn på læring, didaktik og pædagogik, som medtager jeres anvendelse af teknologi. Dette arbejde danner derefter baggrund for en gennemgang af jeres nuværende læringsdesign og sammen skaber I visioner og mål hvordan jeres gode brug af e-læring opbygges.

En workshop-dag på 5-6 timer, kan f.eks. se således ud

 • Introduktion
 • Hvad danner baggrund for god undervisning?
 • Hvilken rolle har teknologien i undervisning og læring?
 • Hvilke tanker har I om den gode e-læring?
 • Pause
 • Diskussion og gå-tur 
 • I skaber en fælles forståelse omkring den gode e-læring
 • Hvad er jeres vision og hvad er jeres næste skridt?
 • Praktisk planlægning af e-didaktik
 • Tak for i dag – vi samler op på dagen

Alle kurser og workshops omfatter en til flere indledende og afklarende samtaler over telefon/skype ift. udarbejdelse af det rette forløb for jeres undervisere.