CSR-politik

Vi er alle ansvarlige for at bidrage til at finde løsninger på de sociale og miljømæssige udfordringer, der findes i det samfund, vi er en del af. Det gælder også virksomheder. I Digital & Creative Learning Lab sætter vi fokus på, hvordan vi kan løfte et samfundsansvar gennem vores daglige praksis og opgaveløsning.

Vi ser muligheder i at kombinere samfundsmæssige behov med vores virksomheds-økonomiske interesser. Det gør vi ved at udvikle og fremme bæredygtige løsninger og adfærd.

På den måde understøtter CSR politikken vores mission om at skabe muligheder og realisere potentialet sammen med kunder og samarbejdspartnere.

Udvikling af teknologi
I Digital & Creative Learning Lab ønsker vi at være med til at løfte via teknologi, innovationsprojekter og overførsel af viden.

Vi ønsker f.eks. at:

 • Bidrage til udviklingen af innovative teknologier
 • Bidrage til anvendelsen af innovative teknologier
 • Indgå i partnerskaber med fx lokale universiteter, hvor lokale folk kan ansættes til at bidrage til udviklingen.

Udvikling af undervisnings og læringsprocesser

I Digital & Creative Learning Lab ønsker vi at være med til at løfte ved at skabe højere kvalitet i undervisningstilbuddene.

 • Bidrage til udviklingen af innovative pædagogiske processer med det formål at øge kvaliteten af uddannelser og læringsmiljøer
 • Bidrage til underviseres kompetencer, så de kan skabe effektive og motiverende læringsprocesser for deres elever o studerende. innovative teknologier
 • Indgå i partnerskaber med fx lokale uddannelsesinstitutioner, hvor lokale folk kan ansættes til at bidrage til udviklingen.

FN’s Global Compact

Digital & Creative Learning Lab arbejder desuden på at overholde FN’s Global Kompact som bl.a. indeholder ti generelle principper for virksomheders arbejde med  samfundsansvar. Se mere her

 De ti principper:

 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
 2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 3. Virksomheden børopretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
 4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde;
 5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og
 6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse