Lærende virksomheder

Inspiration, vejledning og undervisning i at udvikle digital læring og kompetenceudvikling

Digital & Creative Learning Lab hjælper virksomheder og organisationer med at udvikle Digitale Læringsstrategier, god digital undervisning og samarbejde, aktive videokonference møder og samarbejder samt udvikling af innovative teams med fokus på digital kompetenceudvikling for virksomheder.

Individuel rådgivning eller teamudvikling

Rådgivningen kan både foregå som individuel vejledning for ledere og/eller medarbejdere med ansvar for digital læring i organisationen, samt som team-udviklingsprocesser.

Samarbejde omkring udvikling af digital læringsstrategi

Skab effektive og motiverende kompetenceudviklings- og samarbejdsprocesser med et digitalt fokus. Få hjælp til at udvikle en digital læringsstrategi og handleplan til din organisation. Få vejledning i hvordan I kan designe, planlægge, udbrede og forankre digitalt understøttet læring og kompetenceudvikling. Vi tager udgangspunkt i jeres digitale læringskultur og diskuterer jeres ønsker til digital kompetenceudvikling.