For virksomheder

Få inspiration, undervisning og vejledning til at udvikle læring og kompetenceudvikling med digitale teknologier

Digital & Creative Learning Lab rådgiver virksomheder og organisationer med at udvikle Digitale Læringsstrategier, God digital undervisning, formidling og samarbejde for virksomheder, Aktive videokonference møder og samarbejder samt arbejde med Innovative Teams ift. Digital Kompetenceudvikling for virksomheder.

Læs mere på siderne