Digital didaktik – Blended learning

Skab blendede læringsforløb

I denne workshop arbejder vi med at skabe blendede læringsforløb. I workshoppen vil I, ud fra jeres undervisning, analysere jeres undervisningsforløb i delelementer og eksperimentere med didaktiske metoder. Herefter vil I komme til at diskutere og planlægge jeres undervisning, så den ud over de analoge læringsaktiviteter også får et mere digitalt islæt.

Målet er at (re-)designe jeres undervisningsforløb og at skabe meningsfulde digitale læringsdesigns til jeres elever, så deres rejse gennem de forskellige læringsaktiviteter bliver mere varieret og aktiv bl.a ved at inddrage digitale elementer.

I bliver introduceret til: 

  1. Pædagogiske principper, der kan bidrage til udvikling af digitale læringsdesigns 
  2. Strukturerede metoder til at gøre undervisningen mere digital

Kontakt Charlotte for at høre mere, tryk her