Innovative pædagogiske praksisser for underviserteams

Innovative pædagogiske praksisser for underviserteams

– Innovative pædagogiske praksisser med særligt fokus på brug af teknologi

– Få et boost, der sætter gang i en kreativ udvikling af din undervisning

Start: Kommer snart

Undervisningsdage: Kommer snart.

Pris: kr. 4.500 pr. deltager.

Holdene oprettes, når der er 5 deltagere eller flere. Max 30 deltagere på hvert hold.

⏱ Kurset starter (kommer snart). 

Målet med innovativt pædagogisk samarbejde er udforske ukendte retninger og udvikle muligheder ift. at skabe nye måder at undervise på. – Det kan f.eks. være gennem brug af teknologi i undervisningen eller udvikling af andre relevante pædagogiske eller didaktiske områder for dit underviserteam. Det handler ikke om at kende svarene, – det handler om at lære gennem udforskning og ved at eksperimentere i fællesskab.

– Charlotte Lærke Weitze, PhD, leder af Digital and Creative Learning Lab

Hvad får du?

VIDEOKONFERENCE-BASERET KURSUS – 9 KURSUSGANGE

 • Hver gang mødes vi online over videokonference. Derfor er der ingen transporttid, og du kan deltage, hvis du har en computer/PC eller en tablet og en god internetforbindelse
 • Undervisningen veksler mellem online møder og opgaver, der løses hjemme.
 • Online-lektionerne har en varighed på 1,5 timer, og du skal forvente at have lidt forberedelse til hvert møde, med faste deadlines for opgaverne.
 • Kurset er bygget op, så den første lektion løses asynkront. Du arbejder selv med de opgaver, du får adgang til. de næste 6 lektioner finder sted hver 14. dag over videokonference. Herefter mødes klassen igen efter 3 måneder, så du har tid til at komme igang med at arbejde med din nyudviklede arbejdsform i dit team, og kan få yderligere støtte og inspiration. Endelig mødes vi til en opfølgende lektion med klassen efter 1/2 år, hvor vi evaluerer i fællesskab og diskuterer dine videre planer for din nye arbejdsform.

MATERIALER & CERTIFIKAT

 • Du får adgang til kursushjemmesiden ved kursets start. På kursushjemmesiden vil du herefter løbende få adgang til nye materialer i form af tekster og videoer, aktiviteter og øvelser, og supplerende resourcer til inspiration.
 • Efter afslutningen af kurset modtager du et certifikat.

KOLLABORATIV LÆRING

 • Få undervisning og coaching fra en ekspert og deltag i et læringsfællesskab, der giver feedback og deler erfaringer og ressourcer.

Kursusoverblik

Effektivt teamsamarbejde for undervisere handler om meget mere end at indgå praktiske aftaler eller om at være effektiv. De komplekse udfordringer, som man som underviser står med i sin dagligdag, kræver kontinuerlig kompetenceudvikling.

Som underviser og underviserteam skal man konstant navigere mellem de mange udfordringer, bl.a. ift. brug af læringsteknologi.

Det kræver nye måder at samarbejde på.

Samarbejdsformer hvor man kan udnytte underviserteamets forskellige måder at se tingene på, arbejde med teamets styrker, og skabe en fælles kreativ tankegang.

Når du anvender de samarbejdsmetoder, som du introduceres for på kurset, vil du og dit underviserteam få nye muligheder for ikke kun at vælge de traditionelle løsninger, men i stedet hjælpes ad med at udvikle innovativ og motiverende undervisning for jeres elever.

På dette kursus får du den viden, de færdigheder og teknikker, du har brug for til at skabe innovativt pædagogisk teamsamarbejde og dermed frigøre potentialet i et underviserteam.

Du lærer om metoder og teknikker, så I i fællesskab i underviserteamet kan lede hinanden gennem usikkerhed og frem mod nye muligheder ved at skabe rum for sam-innovation, hvor I kan dele og udvikle ideer, skabe nye koncepter, og teste og evaluere nye måder at undervise på i et sikkert rum.

Dette kursus vil hjælpe dig til:

 • At få ny viden om og diskutere: didaktik/læringsdesign, pædagogisk innovative processer, samskabelse i teams og teknologiforståelse.
 • At arbejde struktureret med pædagogiske og/eller lærings-teknologiske udfordringer fra egen praksis
 • At udarbejde et didaktisk design for et innovativt pædagogisk team, som kan afprøves i egen praksis
 • At være guide for en pædagogisk innovativ team proces
 • At udarbejde strategier for, hvordan ledelsen kan støtte team-samarbejdet
 • Målet er at skabe motiverende og effektiv undervisning – både for dig som underviser og for dine elever/studerende

Datoer og tider

Lektion 1: – første lektion er individuel, foregår online ved at kursisten løser forskellige opgaver i det “virtuelle klasselokale”.

Lektion 2 – 7: Vi mødes online over videokonference kl. 8.20-9.50 på følgende fredage: (kommer snart).

Lektion 8 – 9: Tidspunkterne for lektion 8 og 9 aftales senere med kursisterne.

Målgruppe

Målgruppen er undervisere og IT-pædagogiske medarbejdere fra undervisningsinstitutioner, der arbejder med teknologi som en del af den daglige praksis. Tidligere kursister har f.eks. arbejdet på gymnasier, HF, folkeskoler, erhvervsskoler, university colleges eller private skoler.

Effekt?

Tidligere kursister og ledere har sagt følgende om denne måde at samarbejde på:

Hvis vores skole ønsker at være en af de bedste uddannelsescentre i landet, er det her bestemt en måde at gøre det på. – Men det kræver også ledelsens opbakning. (Underviser uddannet efter den innovative pædagogisk team metode).

Det innovative pædagogiske team indtager galaksen”. Denne samarbejdsform kan bruges til alting: De kompetencer I har udviklet, kan blive ved med at vokse, og kan bruges til alt muligt forskelligt. Den eneste forhindring er, at vi har 24 timer i døgnet, og at I også skal undervise […]. De evner, I har udviklet, vil række langt ind i de mange opgaver, vi har som en del af vores fokusområder i vores strategier for undervisningen. I er kommet med nye forslag til stort set alt!” (Daglig leder af HF-afdeling på VUC Storstrøm)

Har du lyst til at læse om et eksempel på undervisere, der har arbejdet med Innovative pædagogiske praksisser for underviserteams sammen med mig, så tag et kig på denne side: IT-Pædagogisk Tænketank.

Lær af Charlotte Lærke Weitze

Charlotte er leder af Digital and Creative Learning Lab og underviser på kurset innovative praksisser for underviserteams. Charlotte har tidligere afholdt kurset på Ålborg Universitet, samt for undervisere fra forskellige uddannelsesinstitutioner i flere sammenhænge. Samarbejdsprincipperne, som ligger som grund for kurset, er et resultat af Charlottes PhD projekt, og er udviklet i samarbejde med undervisere. Charlotte har skrevet flere forskningsartikler om denne samarbejdsform for undervisere.

Inden Charlotte startede Digital & Creative Learning Lab, var hun ansat som adjunkt på hhv. DTU og Ålborg Universiteter. Charlotte har 5 års undervisningserfaring fra universitetet. Charlotte har en PhD i IT og læringsdesign, og samarbejder bl.a. med forskere fra London Knowledge Lab, fra UCL. Charlottes tilgang til arbejdet med læringsteknologi er, at det skal være motiverende, sjovt og effektivt for både undervisere og elever/studerende at arbejde med læringsteknologi.

Kontakt mig

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker at høre mere om kurset. Gå til “Kontakt” og skriv en besked eller send mig en mail på info@dcll.dk, og fortæl mig, hvornår du kan ringes op.

Links til mine artikler om denne samarbejdsform