Gymnasie-rettede kurser

Pædagogiske praksisser for lærerteams 

Formål 

På dette kursus arbejder du med teorier, metoder og redskaber til at du og dit lærerteam kan udvikle jeres undervisning. Målet er større arbejdsglæde og udvikling af nye pædagogiske praksisser for dit lærerteam, sådan at teamet bliver en  base for relevant udvikling i hverdagen, samt at få engagerede elever, der af samme grund lærer mere.

Hvad får du?

VIDEOKONFERENCE-BASERET KURSUS – 6 GANGE 2 LEKTIONER + 2 GANGE OPFØLGNING

 • Hver gang mødes vi online over videokonference. Derfor er der ingen transporttid, og du kan deltage, hvis du har en computer/PC eller en tablet og en god internetforbindelse
 • Faste deadlines for opgaverne, 2 timers lektioner med fremmøde og ca. 1-2 timers forberedelse til hvert møde
 • Efter kurset tilbydes du gratis to opfølgninger: a) Opfølgende lektion med klassen efter 3 måneder, samt b) Opfølgende lektion med klassen efter 1/2 år.

MATERIALER & CERTIFIKAT

 • 3 dage inden kursets start får du adgang til kursushjemmesiden, hvor du løbende får adgang til nye aktiviteter, materialer og supplerende resourcer til kurset.
 • Efter afslutningen af kurset modtager du et certifikat. Deltager du i de 2 opfølgende lektioner, modtager du et ekstra certifikat.

KOLLABORATIV LÆRING

 • Få undervisning og coaching fra en ekspert og deltag i et læringsfællesskab, der giver feedback og deler erfaringer og ressourcer.

Kursusoverblik

Effektivt teamsamarbejde for undervisere handler om meget mere end at indgå praktiske aftaler eller om at være effektiv. De komplekse udfordringer, som man som underviser står med i sin dagligdag, kræver kontinuerlig kompetenceudvikling.

Som underviser og underviserteam skal man konstant navigere mellem de mange udfordringer, bl.a. ift. brug af læringsteknologi.

Det kræver nye måder at samarbejde på.

Samarbejdsformer hvor man kan udnytte underviserteamets forskellige måder at se tingene på, arbejde med teamets styrker, og skabe en fælles kreativ tankegang.

Når du anvender de samarbejdsmetoder, som du introduceres for på kurset, vil du og dit underviserteam få nye muligheder for ikke kun at vælge de traditionelle løsninger, men i stedet hjælpes ad med at udvikle innovativ og motiverende undervisning for jeres elever.

På dette kursus får du den viden, de færdigheder og teknikker, du har brug for til at skabe innovativt pædagogisk teamsamarbejde og dermed frigøre potentialet i et underviserteam.

Du lærer om metoder og teknikker, så I i fællesskab i underviserteamet kan lede hinanden gennem usikkerhed og frem mod nye muligheder ved at skabe rum for sam-innovation, hvor I kan dele og udvikle ideer, skabe nye koncepter, og teste og evaluere nye måder at undervise på i et sikkert rum.

Dette kursus vil hjælpe dig til:

 • At få ny viden om og diskutere: didaktik/læringsdesign, pædagogisk innovative processer, samskabelse i teams og teknologiforståelse.
 • At arbejde struktureret med pædagogiske og/eller lærings-teknologiske udfordringer fra egen praksis
 • At udarbejde et didaktisk design for et innovativt pædagogisk team, som kan afprøves i egen praksis
 • At være guide for en pædagogisk innovativ team proces
 • At udarbejde strategier for, hvordan ledelsen kan støtte team-samarbejdet
 • Målet er at skabe motiverende og effektiv undervisning – både for dig som underviser og for dine elever/studerende

Effekt?

Tidligere kursister og ledere har sagt følgende om denne måde at samarbejde på:

Hvis vores skole ønsker at være en af de bedste uddannelsescentre i landet, er det her bestemt en måde at gøre det på. – Men det kræver også ledelsens opbakning. (Underviser uddannet efter den innovative pædagogisk team metode).

Det innovative pædagogiske team indtager galaksen”. Denne samarbejdsform kan bruges til alting: De kompetencer I har udviklet, kan blive ved med at vokse, og kan bruges til alt muligt forskelligt. Den eneste forhindring er, at vi har 24 timer i døgnet, og at I også skal undervise […]. De evner, I har udviklet, vil række langt ind i de mange opgaver, vi har som en del af vores fokusområder i vores strategier for undervisningen. I er kommet med nye forslag til stort set alt!” (Daglig leder af HF-afdeling på VUC Storstrøm)

Har du lyst til at læse om et eksempel på undervisere, der har arbejdet med Innovative pædagogiske praksisser for underviserteams sammen med mig, så tag et kig på denne side: IT-Pædagogisk Tænketank.

Lær af Charlotte Lærke Weitze

Charlotte er leder af Digital and Creative Learning Lab og underviser på kurset innovative praksisser for underviserteams. Charlotte har tidligere afholdt kurset på Ålborg Universitet, samt for undervisere fra forskellige uddannelsesinstitutioner i flere sammenhænge. Samarbejdsprincipperne, som ligger som grund for kurset, er et resultat af Charlottes PhD projekt, og er udviklet i samarbejde med undervisere. Charlotte har skrevet flere forskningsartikler om denne samarbejdsform for undervisere.

Inden Charlotte startede Digital & Creative Learning Lab, var hun ansat som adjunkt på hhv. DTU og Ålborg Universiteter. Charlotte har 5 års undervisningserfaring fra universitetet. Charlotte har en PhD i IT og læringsdesign, og samarbejder bl.a. med forskere fra London Knowledge Lab, fra UCL. Charlottes tilgang til arbejdet med læringsteknologi er, at det skal være motiverende, sjovt og effektivt for både undervisere og elever/studerende at arbejde med læringsteknologi.

Indhold på kurset

Kurset giver deltagerne viden og rammer til at kunne udvikle refleksive pædagogiske teams. Teams som kan udvikle sig til motiverende praksisfællesskaber, der ikke kun støtter den daglige drift, men også i fællesskab formår at løse komplekse problemer. Forskningen viser, at pædagogisk teamsamarbejde bl.a. kan medvirke til at inddrage teknologi på en kvalificeret og professionel måde i undervisningen.

På kurset tager du bl.a. udgangspunkt i din egen arbejdshverdag. Du arbejder med et problem- eller mulighedsområde fra egen praksis. Ved at præsentere dette område for gruppemedlemmer på kurset, og derefter i fællesskab udvikle området, samt evaluere og forankre resultaterne, udvikler du nye kompetencer ift. at kunne skabe rammer for innovative og refleksive pædagogiske teams. På kurset introduceres og arbejdes der med teorier om og modeller for: innovation i pædagogiske teams, pædagogisk innovation i lærerpraksis, teoriudvikling for den professionelle lærer, teknologiforståelse, og didaktiske modeller for den lærende organisation.

Arbejdsform

Kurset veksler mellem præsentationer fra underviseren, fra kursisterne, individuelt arbejde og gruppearbejde.

Målgruppe Alle undervisere på de gymnasiale uddannelser. Det er en fordel at deltage med minimum to deltagere fra samme skole, således at man har lettere ved at arbejde med de metoder, der tilbydes på dette kursus. 

Tid og sted: Kurset foregår online over videokonference, så du kan deltage hjemmefra via din computer.  Kurset ligger samme tid hver uge og forløber over 6 gange af 2 timer. Kurset giver konkrete bud på øvelser, og du skal indregne 1-3 timers forberedelsestid forud for de enkelte undervisningsgange. Kurset oprettes ved min. 5 deltagere.

Du kan vælge mellem understående starttidspunkter. Det er også muligt at aftale andre starttidspunkter, hvis I tilmelder jer samlet med mindst 5 deltagere.

Der er to muligheder for at gå på onlinekurserne

Efter-sommer kursus

Tirsdage med opstart den 10. september 2019 kl. 14.00-16.00, samt efterfølgende fem ugentlige kursusgange – dog ikke i uge 42.
Datoforløb for hele onlinekurset: 10.9. – 17.9. – 24.9. – 24.9. – 1.10. – 8.10. og 22.10., kl. 14.00-16.00.

Efterårskursus

Mandage med opstart den 28. oktober 2019 kl. 09.00-11.00, samt efterfølgende fem ugentlige kursusgange.
Datoforløb for hele onlinekurset: 28.10. – 4.11. – 11.11.. – 18.11. – 25.11. og 2.12., kl. 09.00-11.00.

Kurset kan også udvikles som et skræddersyet forløb, hvor omfang, indhold og detaljer tilpasses ønsker og rammer på jeres skole/skoler.

Pris 3.875 kr. for GL-medlemmer og 4.850 kr. for ikke-medlemmer. Adgang til kursusmateriale er inkluderet i prisen. 

Tilmelding

Tilmelding sker via gl-e@gl.org 

Kontakt venligst Charlotte/Digital & Creative Learning Lab, hvis du gerne vil have flere oplysninger.