Digital Læringsstrategi

Samarbejde omkring udvikling af digital læringsstrategi

Skab effektive og motiverende digitale kompetenceudviklings- og samarbejdsprocesser. Få hjælp til at udvikle en digitale læringsstrategi og handleplan til din organisation. Få vejledning i hvordan du kan designe, planlægge, udbrede og forankre digitalt understøttet lærings- og kompetenceudvikling. Det kan f.eks. ske gennem en undersøgelse af jeres digitale læringskultur og diskussion af jeres ønsker til digital kompetenceudvikling.

Kontakt Charlotte for at høre nærmere